Hemel-wat-een-Vaartdag valt op Hemelvaartsdag.
Op Hemel-wat-een-vaartdag staan we stil bij het tunen van motoren.

Meeting motoren

Info volgt binnenkort!